Återbetalningspolicy

Ångerrätt

14 dagars ångerrätt
Ångerrätten ger dig rätt att häva köpet utan att ange skälet. För att utöva ångerrätten måste du senast 14 dagar efter mottagandet av artikeln meddela säljaren per. e-post eller telefon med hänvisning till beställningsnumret.

Det enda du måste betala när du använder din ångerrätt är att transportera varan tillbaka till säljaren, om du inte har kommit överens om annat. Om du vägrar att acceptera varan när den anländer kan vi (säljaren) ta ut ett belopp om det finns utgifter i samband med returen.

Du måste sedan returnera varan utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det datum då du har meddelat säljaren att du vill utöva din ångerrätt. Tidsfristen är uppfylld om du helt enkelt returnerar eller skickar varan före slutet av de 14 dagarna.

Undantag från ångerrätten
Du har ingen ångerrätt i dessa fall:

Återbetalning av inköpsbeloppet
Säljaren måste återbetala det belopp som du har betalat för varan, inklusive leveranskostnader (men inte extra kostnader på grund av ditt eget val av en annan leveransform än den billigaste formen av standardleverans som säljaren erbjuder). Beloppet måste återbetalas till dig utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då säljaren har fått ditt meddelande om att utnyttja ångerrätten. Säljaren kan dock hålla tillbaka beloppet tills varan har mottagits tillbaka, eller om du har skickat in dokumentation för att varan har returnerats, beroende på vilken tid som är tidigast.

Varans skick vid retur
Du är endast ansvarig för försämring av artikelns värde, vilket beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att bestämma artikelns natur, egenskaper och hur det fungerar. Med andra ord kan du prova artikeln på samma sätt som om du testade den i en fysisk butik, men du får inte ta den i bruk. Du måste dock vara medveten om att artikelns originallåda inte får öppnas, eftersom artikeln då kommer att betraktas som använd. Således gäller villkoren nedan.

Om varan har prövats, utöver vad som beskrivs ovan, anses den vara använt, vilket innebär att vid annullering av köpet får du bara tillbaka en del eller inget av köpebeloppet, beroende på varans kommersiella värde .