Integritetspolicy

Sekretess och cookiepolicy

Med den nya personuppgiftsregleringen är vi skyldiga att informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in och lagrar omkring dig, samt hur vi använder dina uppgifter. Sekretess- och cookiepolicyn säkerställer således att dina personuppgifter lagras säkert och att vi som företag uppfyller alla villkor i EU: s nya personuppgiftsförordning.

Personuppgiftsförordning (GDPR)

GDPR anger ramarna för hur vi som företag kan lagra och behandla personuppgifter, samt vilka rättigheter du har angående din integritet. Själva förordningen syftar till att förena reglerna för dataskydd och rättigheter till förmån för alla EU-medborgare, och den gäller alla företag och organisationer som samlar in och behandlar EU-medborgarnas uppgifter, oavsett om det är leverans av varor eller tjänster., Eller om data samlas in genom spårningsteknologi för marknadsföringsändamål.

Här kan du läsa mer om EU: s personuppgiftsförordning .

Vilken personlig information samlar vi in?

Vi ber om viss allmän personlig information så att vi kan tillhandahålla önskade produkter och tjänster. Till exempel om du köper, skapar är konto, deltar i våra tävlingar eller använder vår webbplats.

Din information innehåller följande:

  • Allmän kontaktinformation såsom namn, adress, telefonnummer, frakt och faktureringsinformation.
  • Konto- och inloggningsinformation inklusive användarnamn och lösenord.
  • Betalnings- och kreditkortsinformation.

När du använder vår webbshop samlar vi automatiskt in information från dina enheter eller din webbläsare. Du hittar mer information om dessa längst ner i avsnittet "Cookies and Pixel tags" i denna sekretesspolicy. Informationen inkluderar:

  • Cookies, IP-adresser, referenshuvuden, webbläsare, webbfyrar och taggar.

Dessutom samlar vi bara in den information som du uttryckligen ger dig själv i samband med ditt samtycke.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Din personliga information är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig - inklusive behandling och leverans av de varor du beställer från oss. Beroende på vad du har gett ditt samtycke till använder vi dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Marknadsföringsrelaterade aktiviteter
  • Registrera dig för nyhetsbrev
  • Present kort

Vem förmedlar vi information till?

Vi vidarebefordrar inte personlig information till andra personuppgiftsansvariga för vilka du inte har gett ditt uttryckliga samtycke.